Nezabudnutí susedia – spomienka na obete holokaustu

  • 11.9.2023
  • 2208x
  •   
V Krupine sa už druhýkrát uskutočnila spomienka na ľudí, ktorí zahynuli počas holokaustu a podľahli perzekúciám založeným na rasovej alebo náboženskej neznášanlivosti. Nezabudnutí susedia je celoslovenské podujatie a spomienka na tých, ktorí zahynuli počas obdobia najmä II. svetovej vojny či už na území Slovenska alebo boli vyvezení na územie Poľského gubernátu do nemeckých vyhladzovacích táborov. Podujatie sa začalo o 10.00 hod. dňa 8. septembra 2023 v Evanjelickom a.v. kostole v Krupine, a to pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia (9. september). Práve tento deň bol prijatý tzv. židovský kódex (1941), ktorý sústreďoval zákony namierené na obmedzenie ľudských a občianskych práv Židov na Slovensku.

Na úvod sa hosťom, obyvateľom Krupiny, ale aj žiakom ZŠ EMŠ v Krupine a študentom Gymnázia Andreja Sládkoviča prihovoril zborový farár Ev.a.v. cirkevného zboru v Krupine Mgr. Miroslav Dubek. Vo svojich slovách vysvetlil čo je to holokaust, pripomenul vylúčenie niektorých ľudí zo života spoločnosti, tých ktorí sú iní, alebo sa odlišujú od väčšiny a ktorí zrazu prekážali alebo prekážajú. Pripomenul, že aj náš sused bol vylúčený zo spoločenstva národov, ktosi ho nazval, že nie je národom, že nemá nárok na vlastnú štátnu existenciu a že aj tam horia ľudia... Omyly a zločiny, ktoré sa ukázali, že sú nesprávne a diali sa v minulosti, ľudia či politici opakujú aj v súčasnosti. Zo záznamu sa prihovoril preživší holokaustu Ladislav Welward z blízkej Banskej Štiavnice a okrem iného pripomenul, že z asi 500 členov židovskej náboženskej obce v meste ostala sotva desatina. Potom o nepochopení spolunažívania a porušovania základných princípov ľudskosti – „nerob iným to, čo nechceš, aby robili tebe“ hovoril emeritný arcibiskup mons. Róbert Bezák a napokon sa pomodlil s chválou a vďakou Pánovi židovský rabín Michael Kapustin.

Potom siedmi predstavitelia spoločenského života v meste Krupina prečítali mená tých, ktorí zahynuli počas holokaustu – každý po desať mien z územia Slovenska (Mgr. Miroslav Dubek, mons. Marián Bublinec, miestny rímskokatolícky farár, Mgr. Maroš Skopal – poslanec Zastupiteľstva BBSK a riaditeľ ZŠ EMŠ v Krupine, Mgr. Oľga Búryová – poslankyňa MsZ v Krupine, Mgr. Anna Murínová a dr. Michal Šalaga z EvAV CZ v Krupine) a tiež 10 mien z Krupiny, ktoré pripravil a prečítal M. Lukáč. Napokon zazneli mená tých, ktorí zachránili alebo sa pokúsili zachrániť Židov alebo Rómov. Každý z čítajúcich položil na stôl kamienok a zapálil sviečku ako spomienku a pamäť na tých, ktorí počas holokaustu z územia Slovenska i z Krupiny zahynuli. Počas podujatia interpretáciou hudobných diel slovo doplnil organista Mgr. Matej Svoreň. Podujatie zároveň pripomína takmer 140 Krupinčanov, ktorí počas II. svetovej vojny zahynuli kvôli rasovým alebo náboženským dôvodom.

Dr. M. Lukáč

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 18.7.2024, 12:59