Nápis # KRUPINA sa nachádza už aj na Malom rínku v Krupine

  • 01.2.2022
  • 483x
  •   

Nápis # KRUPINA sa nachádza už aj na Malom rínku v Krupine. Upúta všetkých svojím nezvyčajným stvárnením – každé písmeno reprezentuje osobnosť dejín mesta alebo výnimočnú pamätihodnosť či historické reálie: Kráľ Belo IV. hosťom z Krupiny udelil prvé písané privilégiá, Rudolf Geschwind – slávny šľachtiteľ ruží a napokon náš rodák Andrej Sládkovič. Pamiatky reprezentujú Vartovka, časť s meštianskymi domami Veľkého námestia (Svätotrojičné námestie) a podzemné chodby – pivnice. Písomné pamiatky znázorňujú privilegiálna listina Bela IV. z roku 1244 a erb mesta po jeho polepšení Matejom II. v roku 1609. Symbol # hashtag  je vyzdobený hontianskou čipkou. Na opačnej strane nápisu sú stručné texty, ktoré približujú históriu mesta, osobností a pamiatok. Grafické spracovanie je z autorskej dielne Richarda Sýkoru z r65studio (Ing. Milan Ďuroch) a vytlačenie a osadenie realizoval Atelier s.r.o. Krupina (Marián Repiský).

Podklady pripravila Mgr. Zdenka Sýkorová z oddelenia kultúry MsÚ v Krupine v spolupráci s historikom Múzea A. Sládkoviča v Krupine dr. Miroslavom Lukáčom, ktorý je aj autorom textov upravených pre tento projekt. Ideový námet veľkého nápisu (podobný aký sa nachádza v iných mestách) je od primátora mesta Ing. Radoslava Vazana. Mesto Krupina realizovalo tento projekt s Finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 2 800 €, pričom z rozpočtu mesta bolo na projekt použitých  2572,58 EUR. Vypracovanie a podanie projektu zabezpečilo Oddelenie projektového manažmentu (Ing. Dajan Belláková, Mgr. Katarína Jankovičová) v spolupráci s Oddelením kultúry, cestovného ruchu a športu MsÚ v Krupine.

Autor textu: Mgr. Z. Sýkorová, PhDr. M. Lukáč

Foto: r65 studio, Ing. M. Ďuroch


Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2022. Webové sídlo funguje v testovacej prevádzke. Oficiálne bude spustené dňa 1.9.2021. Posledná aktualizácia stránky: 25.11.2022, 09:45