Nápis # KRUPINA sa nachádza už aj na Malom rínku v Krupine

Nápis # KRUPINA sa nachádza už aj na Malom rínku v Krupine. Upúta všetkých svojím nezvyčajným stvárnením – každé písmeno reprezentuje osobnosť dejín mesta alebo výnimočnú pamätihodnosť či historické reálie: Kráľ Belo IV. hosťom z Krupiny udelil prvé písané privilégiá, Rudolf Geschwind – slávny šľachtiteľ ruží a napokon náš rodák Andrej Sládkovič. Pamiatky reprezentujú Vartovka, časť s meštianskymi domami Veľkého námestia (Svätotrojičné námestie) a podzemné chodby – pivnice. Písomné pamiatky znázorňujú privilegiálna listina Bela IV. z roku 1244 a erb mesta po jeho polepšení Matejom II. v roku 1609. Symbol # hashtag  je vyzdobený hontianskou čipkou. Na opačnej strane nápisu sú stručné texty, ktoré približujú históriu mesta, osobností a pamiatok. Grafické spracovanie je z autorskej dielne Richarda Sýkoru z r65studio (Ing. Milan Ďuroch) a vytlačenie a osadenie realizoval Atelier s.r.o. Krupina (Marián Repiský).

Podklady pripravila Mgr. Zdenka Sýkorová z oddelenia kultúry MsÚ v Krupine v spolupráci s historikom Múzea A. Sládkoviča v Krupine dr. Miroslavom Lukáčom, ktorý je aj autorom textov upravených pre tento projekt. Ideový námet veľkého nápisu (podobný aký sa nachádza v iných mestách) je od primátora mesta Ing. Radoslava Vazana. Mesto Krupina realizovalo tento projekt s Finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 2 800 €, pričom z rozpočtu mesta bolo na projekt použitých  2572,58 EUR. Vypracovanie a podanie projektu zabezpečilo Oddelenie projektového manažmentu (Ing. Dajan Belláková, Mgr. Katarína Jankovičová) v spolupráci s Oddelením kultúry, cestovného ruchu a športu MsÚ v Krupine.

Autor textu: Mgr. Z. Sýkorová, PhDr. M. Lukáč

Foto: r65 studio, Ing. M. Ďuroch


Priložené fotografie


Vytlačené z webovej stránky https://www.krupina.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.