Mesto ocenilo osobnosti športu za rok 2021

 • 01.3.2022
 • 1848x
 •   
V závere roka 2021 pod záštitou primátora mesta Krupina Ing. Radoslava Vazana, zástupkyne primátora a predsedníčky Komisie Človek človeku - ZPOZ, Mgr. Annou Borbuliakovou v spolupráci s predsedom Komisie pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok Mgr. Michalom Strelcom bola zverejnená výzva na predkladanie návrhov na ocenenie športovcov, športových kolektívov a trénerov, ktorým sa podarilo dosiahnuť mimoriadne športové úspechy v roku 2021 ako i v predchádzajúcom roku. Mesto Krupina každoročne oceňuje športovcov, ktorým sa v uplynulom roku podarilo dosiahnuť vynikajúce športové výsledky alebo dlhodobo šíria dobré meno mesta doma a v zahraničí. Aj keď pandémia Covid-19 v uplynulých dvoch rokoch negatívne ovplyvnila oblasť športu, krupinskí športovci dosiahli výnimočné úspechy a víťazstvá nielen na Slovensku, ale i na európskej aj na celosvetovej úrovni.

V pondelok 28. februára 2022 sa v obradných priestoroch mesta konalo slávnostné udeľovanie ocenenia Osobnosť športu mesta Krupina za rok 2021. Na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva mesta Krupina bolo ocenených sedem jednotlivcov za vzornú reprezentáciu mesta Krupina a dosiahnuté vynikajúce športové výsledky. Nominácie boli podané jednotlivými športovými klubmi a jedného návrhu z radov občanov za roky 2020 a 2021 v kategórii športovec a tréner.

Ocenenie Športovec roka si slávnostne prevzali z rúk primátora mesta Ing. Radoslava Vazana, zástupkyne primátora mesta Mgr. Anny Borbuliakovej a zástupcu Komisie pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok Mgr. Martina Seleckého najúspešnejší športovci nášho mesta. Všetci ocenení sa v uplynulom roku postarali o neopakovateľné športové zážitky a za reprezentáciu nášho mesta si zaslúžia obdiv a úprimné poďakovanie. Poďakovanie však patrí všetkým športovcom, ktorí úspešne reprezentujú mesto Krupina.

Osobnosti športu za rok 2021

Ing. Alžbeta Bačíková  - Cyklistický klub Krupina

Ocenená za vzornú reprezentáciu mesta Krupina v dráhovej cyklistike a dosiahnuté vynikajúce športové výsledky:
 • 7. miesto na Majstrovstvách sveta vo Francúzsku
 • 7. a 8. miesto na Majstrovstvách Európy vo Švajčiarsku
 • 1. miesto na Grand Prix Prostějov

a viacero ďalších popredných umiestnení.

Ocenená sa z dôvodu účasti na cyklistickom sústredení v Španielsku nemohla zúčastniť na tejto milej slávnosti a ocenenie za ňu prebral rodinný príslušník.

Bc. Peter Ďurica  - Atletický klub Krupina

Ocenený za vzornú reprezentáciu mesta Krupina v atletike a dosiahnuté vynikajúce športové výsledky:

 • Majster Slovenska v behu na 5000 m a 3000 m;
 • Vicemajster Slovenska v behu na 1500m v kategórii mužov;
 • Vicemajstra Slovenska v cezpoľnom behu v kategórii mužov v roku 2020,
 • za reprezentáciu Slovenska na Majstrovstvách Európy Družstiev v Bulharsku

Ocenený sa zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť tejto milej príležitosti a ocenenie mu bude odovzdané dodatočne.

Šimon Troiak  - Atletický klub Krupina

Ocenený za vzornú reprezentáciu mesta Krupina v atletike a dosiahnuté vynikajúce športové výsledky:

 • získanie titulu Majster Slovenska v behu na 3000 m v kategórii starších žiakov v roku 2020 na halových majstrovstvách Slovenska;
 • získanie titulu Vicemajstra Slovenska v behu na 3000m v kategórii starších žiakov na dráhe;

Anna Kohútová  - Volejbalový klub Krupina

Ocenená za vzornú reprezentáciu mesta Krupina a dosiahnuté vynikajúce športové výsledky vo volejbale:

 • za 2. miesto v extralige s družstvom Strabag VC Bilíkova v roku 2021 - ako členka seniorskej reprezentácie Slovenska za zúčastnila Majstrovstiev Európy v roku 2021 -
 • 3. miesto v extralige s družstvom ŠŠK Bilíkova v sezóne 2019/2020
 • 8. miesto na Majstrovstvách Európy s juniorským družstvom Slovenska v roku 2020

Ocenená sa z dôvodu športovej prípravy nemohla zúčastniť na tejto milej slávnosti a ocenenie za ňu prebral rodinný príslušník.

Mgr. Bronislava Výbohová  - Domček CVČ Krupina

Ocenená za vzornú reprezentáciu mesta Krupina a dosiahnuté vynikajúce športové výsledky ako trénerky klubu ELITE Dance Studio v sekcii moderného tanca:

 • 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska DANCE POWER – DVK HIP HOP skupina
 • viacero popredných pódiových umiestnení

Ing. Barbara Papánková  - Domček CVČ Krupina

Ocenená za vzornú reprezentáciu mesta Krupina a dosiahnuté vynikajúce športové výsledky ako trénerka klubu Gymnastiky v Domčeku – Centre voľného času v Krupine:

 • 3. a 4. miesto na Majstrovstvách Slovenska vo fitnes detí
 • viacero popredných pódiových umiestnení

Róbert Polievka  - občiansky návrh

Ocenený za vzornú reprezentáciu mesta Krupina a dosiahnuté vynikajúce športové výsledky vo futbale:

 • na poste kapitána Mestského futbalového klubu DUKLA Banská Bystrica bol v roku 2021 vyhlásený ako najužitočnejší hráč 2. ligy a bol v ideálnej 11-tke sezóny a s klubom skončili na celkovom 2. mieste v tabuľke
Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 29.11.2023, 15:24