Mesto ocenilo osobnosti športu za rok 2021

V závere roka 2021 pod záštitou primátora mesta Krupina Ing. Radoslava Vazana, zástupkyne primátora a predsedníčky Komisie Človek človeku - ZPOZ, Mgr. Annou Borbuliakovou v spolupráci s predsedom Komisie pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok Mgr. Michalom Strelcom bola zverejnená výzva na predkladanie návrhov na ocenenie športovcov, športových kolektívov a trénerov, ktorým sa podarilo dosiahnuť mimoriadne športové úspechy v roku 2021 ako i v predchádzajúcom roku. Mesto Krupina každoročne oceňuje športovcov, ktorým sa v uplynulom roku podarilo dosiahnuť vynikajúce športové výsledky alebo dlhodobo šíria dobré meno mesta doma a v zahraničí. Aj keď pandémia Covid-19 v uplynulých dvoch rokoch negatívne ovplyvnila oblasť športu, krupinskí športovci dosiahli výnimočné úspechy a víťazstvá nielen na Slovensku, ale i na európskej aj na celosvetovej úrovni.

V pondelok 28. februára 2022 sa v obradných priestoroch mesta konalo slávnostné udeľovanie ocenenia Osobnosť športu mesta Krupina za rok 2021. Na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva mesta Krupina bolo ocenených sedem jednotlivcov za vzornú reprezentáciu mesta Krupina a dosiahnuté vynikajúce športové výsledky. Nominácie boli podané jednotlivými športovými klubmi a jedného návrhu z radov občanov za roky 2020 a 2021 v kategórii športovec a tréner.

Ocenenie Športovec roka si slávnostne prevzali z rúk primátora mesta Ing. Radoslava Vazana, zástupkyne primátora mesta Mgr. Anny Borbuliakovej a zástupcu Komisie pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok Mgr. Martina Seleckého najúspešnejší športovci nášho mesta. Všetci ocenení sa v uplynulom roku postarali o neopakovateľné športové zážitky a za reprezentáciu nášho mesta si zaslúžia obdiv a úprimné poďakovanie. Poďakovanie však patrí všetkým športovcom, ktorí úspešne reprezentujú mesto Krupina.

Osobnosti športu za rok 2021

Ing. Alžbeta Bačíková  - Cyklistický klub Krupina

Ocenená za vzornú reprezentáciu mesta Krupina v dráhovej cyklistike a dosiahnuté vynikajúce športové výsledky:

a viacero ďalších popredných umiestnení.

Ocenená sa z dôvodu účasti na cyklistickom sústredení v Španielsku nemohla zúčastniť na tejto milej slávnosti a ocenenie za ňu prebral rodinný príslušník.

Bc. Peter Ďurica  - Atletický klub Krupina

Ocenený za vzornú reprezentáciu mesta Krupina v atletike a dosiahnuté vynikajúce športové výsledky:

Ocenený sa zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť tejto milej príležitosti a ocenenie mu bude odovzdané dodatočne.

Šimon Troiak  - Atletický klub Krupina

Ocenený za vzornú reprezentáciu mesta Krupina v atletike a dosiahnuté vynikajúce športové výsledky:

Anna Kohútová  - Volejbalový klub Krupina

Ocenená za vzornú reprezentáciu mesta Krupina a dosiahnuté vynikajúce športové výsledky vo volejbale:

Ocenená sa z dôvodu športovej prípravy nemohla zúčastniť na tejto milej slávnosti a ocenenie za ňu prebral rodinný príslušník.

Mgr. Bronislava Výbohová  - Domček CVČ Krupina

Ocenená za vzornú reprezentáciu mesta Krupina a dosiahnuté vynikajúce športové výsledky ako trénerky klubu ELITE Dance Studio v sekcii moderného tanca:

Ing. Barbara Papánková  - Domček CVČ Krupina

Ocenená za vzornú reprezentáciu mesta Krupina a dosiahnuté vynikajúce športové výsledky ako trénerka klubu Gymnastiky v Domčeku – Centre voľného času v Krupine:

Róbert Polievka  - občiansky návrh

Ocenený za vzornú reprezentáciu mesta Krupina a dosiahnuté vynikajúce športové výsledky vo futbale:

Priložené fotografie


Vytlačené z webovej stránky https://www.krupina.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.