Medzinárodný Deň Zeme aj v Krupine

  • 05.5.2023
  • 946x
  •   

22. apríl si celý svet pripomína Medzinárodný deň Zeme, ktorý sa začal aktivitami už v roku 1970 v San Fransiscu a v nasledujúcom roku sa jeho tradícia pod záštitou OSN rozšírila do všetkých kútov sveta. Deň Zeme sa už niekoľko rokov pripomína aj v meste Krupina. V piatok 21. apríla sa na aktivitách zameraných na ochranu životného prostredia podieľali mesto Krupina, Základná škola Jozefa Cígera Hronského, Základná škola Eleny Maróthy-Šoltésovej, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Domček – Centrum voľného času a ďalšie krupinské školy a školské zariadenia.

Okrem toho sa k projektu pripojili aj krupinské firmy WAY Industries a.s., Lind Mobler Slovakia s.r.o., Brother Industries Slovakia s.r.o. a Wittur s.r.o., ktoré tiež sponzorsky prispeli sumou 170,- EUR. Aktivity v Domčeku – CVČ i v meste otvoril primátor mesta Ing. Radoslav Vazan. V areáli Domčeka sa mohli žiaci zoznámiť s modelom zemegule a pozorovať Slnko (Hvezdáreň Žiar nad Hronom) a okrem kvízov či prednášok mohli vidieť aj ukážku chovu domácich zvierat a poľovnej zveri.

Aktivity škôl, MsÚ v Krupine či pripojených firiem (Way, Lind, Brother a Wittur) sa zamerali najmä na zber smetí a plastov – popri rieke Krupinica či v okolí firiem, dokonca žiaci ZŠ JCH prešli až na Mäsiarsky bok, ďalej boli zamerané na úpravu veľkých kvetináčov a zelených plôch na Námestí SNP, v trojuholníku pri Rozvoji a pri Slovenskej sporiteľni. Žiaci ZŠ JCH (školského parlamentu) vysadili pod vedením zamestnancov Mestských lesov s.r.o. Krupina 200 stromčekov jedličky v lesnej škôlke v lokalite Ľanovisko. Študenti SOŠOaS pod vedením MsL pomáhali pripraviť plochu na zalesnenie uhadzovaním haluziny po kalamite v lokalite Habanky.

Zamestnanci MsÚ v Krupine sa tiež postarali o prípravu Amfiteátra Viliama Polónyiho na letnú sezónu, ďalej o výsadku briez popri Krupinici a primátor mesta s prednostom MsÚ vykopali jamy a vysadili aj náhradné lipy pri kríži na Majerskom rade. Celkom sa vyzbieralo 39 vriec smetí a vysadilo sa 13 briez (pôvodne z Habániek), 2 lipy z Dráh a 200 stromčekov jedličky z lesnej škôlky z Budinej.

Práce v meste koordinovali oddelenie výstavby a životného prostredia (dr. K. Baťová) a oddelenie komunálnych služieb (R. Pakši) MsÚ v Krupine v spolupráci so školskými zariadeniami a Mestskými lesmi, s.r.o. Krupina (dr. J. Capuliak).

PhDr. M. Lukáč


Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 23.2.2024, 13:50