Medzinárodný Deň Zeme aj v Krupine

22. apríl si celý svet pripomína Medzinárodný deň Zeme, ktorý sa začal aktivitami už v roku 1970 v San Fransiscu a v nasledujúcom roku sa jeho tradícia pod záštitou OSN rozšírila do všetkých kútov sveta. Deň Zeme sa už niekoľko rokov pripomína aj v meste Krupina. V piatok 21. apríla sa na aktivitách zameraných na ochranu životného prostredia podieľali mesto Krupina, Základná škola Jozefa Cígera Hronského, Základná škola Eleny Maróthy-Šoltésovej, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Domček – Centrum voľného času a ďalšie krupinské školy a školské zariadenia.

Okrem toho sa k projektu pripojili aj krupinské firmy WAY Industries a.s., Lind Mobler Slovakia s.r.o., Brother Industries Slovakia s.r.o. a Wittur s.r.o., ktoré tiež sponzorsky prispeli sumou 170,- EUR. Aktivity v Domčeku – CVČ i v meste otvoril primátor mesta Ing. Radoslav Vazan. V areáli Domčeka sa mohli žiaci zoznámiť s modelom zemegule a pozorovať Slnko (Hvezdáreň Žiar nad Hronom) a okrem kvízov či prednášok mohli vidieť aj ukážku chovu domácich zvierat a poľovnej zveri.

Aktivity škôl, MsÚ v Krupine či pripojených firiem (Way, Lind, Brother a Wittur) sa zamerali najmä na zber smetí a plastov – popri rieke Krupinica či v okolí firiem, dokonca žiaci ZŠ JCH prešli až na Mäsiarsky bok, ďalej boli zamerané na úpravu veľkých kvetináčov a zelených plôch na Námestí SNP, v trojuholníku pri Rozvoji a pri Slovenskej sporiteľni. Žiaci ZŠ JCH (školského parlamentu) vysadili pod vedením zamestnancov Mestských lesov s.r.o. Krupina 200 stromčekov jedličky v lesnej škôlke v lokalite Ľanovisko. Študenti SOŠOaS pod vedením MsL pomáhali pripraviť plochu na zalesnenie uhadzovaním haluziny po kalamite v lokalite Habanky.

Zamestnanci MsÚ v Krupine sa tiež postarali o prípravu Amfiteátra Viliama Polónyiho na letnú sezónu, ďalej o výsadku briez popri Krupinici a primátor mesta s prednostom MsÚ vykopali jamy a vysadili aj náhradné lipy pri kríži na Majerskom rade. Celkom sa vyzbieralo 39 vriec smetí a vysadilo sa 13 briez (pôvodne z Habániek), 2 lipy z Dráh a 200 stromčekov jedličky z lesnej škôlky z Budinej.

Práce v meste koordinovali oddelenie výstavby a životného prostredia (dr. K. Baťová) a oddelenie komunálnych služieb (R. Pakši) MsÚ v Krupine v spolupráci so školskými zariadeniami a Mestskými lesmi, s.r.o. Krupina (dr. J. Capuliak).

PhDr. M. Lukáč


Priložené fotografie


Vytlačené z webovej stránky https://www.krupina.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.