Investičné akcie realizované mestom Krupina v rokoch 2023 - 2026

1. Rekonštrukcie škôl a školských zariadení

Rekonštrukcia atletických zariadení
v areáli základných škôl

(Fond na podporu športu
+BBSK+vlastné zdroje)
ZŠ J.C. Hronského - Nová brána
(vlastné zdroje)
ZUŠ - výmena okien
(vlastné zdroje)


2. Rekonštrukcie chodníkov a miestnych komunikácií

Rekonštrukcia chodníkov
v meste Krupina - ul. ČSA

(MAS+vlastné zdroje)
Rekonštrukcia chodníkov
v meste Krupina - ul. M.R.Štefánika

(MAS+vlastné zdroje)


3. Rekonštrukcie budov v majetku mesta


4. Iné investičné akcie

Most cez rieku Krupinica
(vlastné zdroje)
Vodojem Kopanice
(Envirofond úver+vlastné zdroje)
Zázemie tenisových kurtov
(vlastné zdroje)
Oprava schodov v nemocnici
(vlastné zdroje)
Revitalizácia medziblokových priestorov
sídliska na Železničnej ulici

(IROP + vlastné zdroje)
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 29.11.2023, 15:24