Informačná tabuľa na starom cintoríne – významné hroby a hrobky

  • 12.4.2021
  • 1144x
  •   

Mesto Krupina v rámci oddelenia kultúry, cestovného ruchu a športu MsÚ v Krupine v spolupráci s firmou Atelier, s.r.o. v Krupine práve v týchto dňoch na budovu starého domu smútku z vnútornej strany (tesne za bránou - vstupom do cintorína) inštalovalo novú informačnú tabuľu o významných historických, šľachtických alebo vojnových hroboch, ktoré sa nachádzajú na starom cintoríne. Návštevníci cintorína môžu nájsť niektoré významné hroby – napríklad významného šľachtiteľa ruží Rudolfa Geschwinda, niektoré hroby šľachticov, ale aj katolíckych alebo evanjelických kňazov, ktorí v Krupine pôsobili, alebo tu zomreli a boli pochovaní.

Dokonca sú tam označení aj pôvodné hroby tých, ktorých telá exhumovali a boli prevezené na vojnové cintoríny do Zvolena alebo Važca (príslušníci oslobodzovacích armád: Červenej armády a Kráľovskej rumunskej armády i príslušníci Wehrmachtu). Telá Izabely Textorisovej – prvej slovenskej botaničky a Jozefa Lunáčka – prírodovedca boli v roku 1981 prevezené na Národný cintorín do Martina. Mapa bola realizovaná z iniciatívy viceprimátorky mesta Mgr. Anny Borbuliakovej a primátora mesta Ing. Radoslava Vazana. Informácie v takom rozsahu na tabuľu bolo možné uviesť iba vďaka dlhodobému výskumu dejín mesta kronikára a historika PhDr. Miroslava Lukáča (autor textov k tabuli) a vďaka spolupráci s firmou Bela, s.r.o. Krupina (Mgr. Michal Šalaga, PhD.). Graficky tabuľu spracoval Ján Alakša, vedúci oddelenia kultúry. Za ďalšie informácie na tomto mieste ďakujem bývalému kronikárovi mesta Mgr. Vladimírovi Júdovi a tiež historikovi Mgr. Ladislavovi Fonódovi, ktorí poskytli cenné rady a informácie o rôznych osobnostiach, ktoré nás predbehli do večnosti.

Podľa aktuálnych informácií firmy Bela, s.r.o., ktorá je správcom cintorínov Krupine, je na starom cintoríne 2384 hrobov s 4386 menami. Samozrejme, je to len časť tých, ktorí na tomto cintoríne ležia. Každý, kto vlastní smartfón si môže celú mapu i so sprievodným textom načítať cez QR kód do telefónu a použiť pri vyhľadávaní konkrétneho hrobu z vybraných hrobov – mien a osobností. Hrobky a hroby sú graficky zvýraznené a umiestnené v jednotlivých sektoroch s osobitnými číslami.

PhDr. Miroslav Lukáč

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2022. Webové sídlo funguje v testovacej prevádzke. Oficiálne bude spustené dňa 1.9.2021. Posledná aktualizácia stránky: 20.5.2022, 13:15