Informačná tabuľa na starom cintoríne – významné hroby a hrobky

Mesto Krupina v rámci oddelenia kultúry, cestovného ruchu a športu MsÚ v Krupine v spolupráci s firmou Atelier, s.r.o. v Krupine práve v týchto dňoch na budovu starého domu smútku z vnútornej strany (tesne za bránou - vstupom do cintorína) inštalovalo novú informačnú tabuľu o významných historických, šľachtických alebo vojnových hroboch, ktoré sa nachádzajú na starom cintoríne. Návštevníci cintorína môžu nájsť niektoré významné hroby – napríklad významného šľachtiteľa ruží Rudolfa Geschwinda, niektoré hroby šľachticov, ale aj katolíckych alebo evanjelických kňazov, ktorí v Krupine pôsobili, alebo tu zomreli a boli pochovaní.

Dokonca sú tam označení aj pôvodné hroby tých, ktorých telá exhumovali a boli prevezené na vojnové cintoríny do Zvolena alebo Važca (príslušníci oslobodzovacích armád: Červenej armády a Kráľovskej rumunskej armády i príslušníci Wehrmachtu). Telá Izabely Textorisovej – prvej slovenskej botaničky a Jozefa Lunáčka – prírodovedca boli v roku 1981 prevezené na Národný cintorín do Martina. Mapa bola realizovaná z iniciatívy viceprimátorky mesta Mgr. Anny Borbuliakovej a primátora mesta Ing. Radoslava Vazana. Informácie v takom rozsahu na tabuľu bolo možné uviesť iba vďaka dlhodobému výskumu dejín mesta kronikára a historika PhDr. Miroslava Lukáča (autor textov k tabuli) a vďaka spolupráci s firmou Bela, s.r.o. Krupina (Mgr. Michal Šalaga, PhD.). Graficky tabuľu spracoval Ján Alakša, vedúci oddelenia kultúry. Za ďalšie informácie na tomto mieste ďakujem bývalému kronikárovi mesta Mgr. Vladimírovi Júdovi a tiež historikovi Mgr. Ladislavovi Fonódovi, ktorí poskytli cenné rady a informácie o rôznych osobnostiach, ktoré nás predbehli do večnosti.

Podľa aktuálnych informácií firmy Bela, s.r.o., ktorá je správcom cintorínov Krupine, je na starom cintoríne 2384 hrobov s 4386 menami. Samozrejme, je to len časť tých, ktorí na tomto cintoríne ležia. Každý, kto vlastní smartfón si môže celú mapu i so sprievodným textom načítať cez QR kód do telefónu a použiť pri vyhľadávaní konkrétneho hrobu z vybraných hrobov – mien a osobností. Hrobky a hroby sú graficky zvýraznené a umiestnené v jednotlivých sektoroch s osobitnými číslami.

PhDr. Miroslav Lukáč

Priložené fotografie


Vytlačené z webovej stránky https://www.krupina.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.