Dotácia Knižnice z Fondu na podporu umenia v roku 2022

  • 24.5.2023
  • 971x
  •   

Mestská knižnica Krupina v roku 2022 získala dotáciu 2 800 € z Fondu na podporu umenia na projekt „Knihy sú ako dvere. Otvoríte ich a vstúpite do iného sveta.“ na akvizíciu knižného fondu. Z mestského rozpočtu dostala knižnica na spolufinancovanie 332,82 €. Vďaka tomuto sa nám podarilo rozšíriť knižný fond o stovky nových titulov kníh.

Fond na podporu umenia je nezávislá verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Hlavným poslaním fondu je poskytovanie finančných prostriedkov najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry. Fond svojou činnosťou nahrádza podstatnú časť dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Vďaka získanej podpore sa zaktualizoval a doplnil knižný fond pre všetky vekové skupiny a zakúpili sa knihy rôznej kategórie (náučná literatúra, beletria, detská literatúra). Veríme, že realizácia tohto projektu bude prínosom pre všetkých používateľov knižnice Krupiny aj širokého okolia a zároveň priláka do knižnice aj nových čitateľov.

Za poskytnutie dotácie vyjadrujeme poďakovanie FONDU NA PODPORU UMENIA.

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 18.7.2024, 12:59