Dotácia Knižnice z Fondu na podporu umenia v roku 2022

Mestská knižnica Krupina v roku 2022 získala dotáciu 2 800 € z Fondu na podporu umenia na projekt „Knihy sú ako dvere. Otvoríte ich a vstúpite do iného sveta.“ na akvizíciu knižného fondu. Z mestského rozpočtu dostala knižnica na spolufinancovanie 332,82 €. Vďaka tomuto sa nám podarilo rozšíriť knižný fond o stovky nových titulov kníh.

Fond na podporu umenia je nezávislá verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Hlavným poslaním fondu je poskytovanie finančných prostriedkov najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry. Fond svojou činnosťou nahrádza podstatnú časť dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Vďaka získanej podpore sa zaktualizoval a doplnil knižný fond pre všetky vekové skupiny a zakúpili sa knihy rôznej kategórie (náučná literatúra, beletria, detská literatúra). Veríme, že realizácia tohto projektu bude prínosom pre všetkých používateľov knižnice Krupiny aj širokého okolia a zároveň priláka do knižnice aj nových čitateľov.

Za poskytnutie dotácie vyjadrujeme poďakovanie FONDU NA PODPORU UMENIA.
Vytlačené z webovej stránky https://www.krupina.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.