Zverejnenie o územnom konaní na stavbu: „Rybníky pod priehradou“

Zverejnenie o územnom konaní na stavbu: „Rybníky pod priehradou“ v zmysle § 35 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov:

Informácia o právoplatnom rozhodnutí zo zisťovacieho konania:
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/rybniky-pod-priehradou

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
21. 12. 2018  Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 52 kB [pdf]
04. 01. 2019  Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním 35 kB [pdf]

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 6.6.2023, 12:33