Zlaté svadby a životné jubileá

  • 25.10.2022
  • 704x
  •   

Oslávili polstoročie spoločného života

20. októbra 2022 obradné priestory nášho mesta poctili svojou účasťou manželské páry, ktoré v tomto roku oslavujú svoje 50-te výročie sobáša. Za päťdesiat spoločných rokov dokázali, že si vzájomne dôverujú a vážia si jeden druhého, sú jeden pre druhého človekom, v ktorom nachádzajú pochopenie v každej životnej situácii. Ich každodenná tvorivosť a neutíchajúci elán im môžeme iba závidieť. Jubilujúcim manželom sa v mene Mesta Krupina prihovoril a odovzdal gratulácie primátor mesta Ing. Radoslav Vazan.

Oslávencom zaželal, aby ich manželstvo ostalo také pevné, ako doteraz a do ďalších rokov hlavne zdravie, radosť a šťastie v kruhu svojich najbližších.

Dožili svoje životné jubileum 60, 70 a 80 rokov

V októbri sa v obradnej sieni mesta konala séria slávnostných prijatí, po zlatých svadbách prišli na rad jubilanti. Prostredníctvom takýchto podujatí si chce Mesto uctiť svojich obyvateľov, ktorí sa dožili krásneho životného jubilea. Stretnutie s občanmi mesta pri tejto slávnostnej príležitosti sa konalo 21. októbra 2022. Pozvaní hostia oslávili krásne jubileá: 80, 70 a 60 rokov. Všetci jubilanti dostali darček a kalendár Mesta Krupina na rok 2023, ktorí si prevzali od primátora mesta Ing. Radoslava Vazana a na záver sa podpísali do pamätnej knihy.

Želáme veľa šťastia, lásky a zdravia, vážení a milí jubilanti!


Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 23.2.2024, 13:50