Zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu

Mesto Krupina oznamuje občanom, že jesenný zber biologického odpadu od fyzických osôb sa bude zabezpečovať v dňoch:

od 8. októbra 2021 do 22. októbra 2021

Žiadame občanov, aby  biologický odpad triedili na zložku konáre zo stromov a kríkov a na ostatný zelený odpad (tráva, lístie, odpad zo záhrad – vňate). Takto vyseparovaný odpad vyložte pred svoje nehnuteľnosti v ranných hodinách na miesta, ktoré budú dostupné pre mechanizmus, aj pre pracovníkov. Zároveň žiadame občanov, aby konáre nerezali na malé kúsky, ale ponechali dlhšie pre lepšiu manipuláciu pri nakladaní na vozidlo a ostatný zelený odpad vkladali podľa možností do vriec.

Obyvatelia, ktorí počas tohto zberu a odvozu nestihli vyložiť biologický odpad na prístupné miesto, môžu využiť služby Zberného dvora, Krupinica 427, Krupina, ktorý prevádzkuje spoločnosť Marius Pedersen a.s. počas prevádzkových dní (pondelok – sobota).

Oddelenie výstavby, ŽP a RR


OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2021. Webové sídlo funguje v testovacej prevádzke. Oficiálne bude spustené dňa 1.9.2021. Posledná aktualizácia stránky: 14.10.2021, 11:16