Záverečný účet Mesta Krupina za rok 2018

Záverečný účet mesta k 31.12.2018 bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 19. júna 2019
uznesením č. 215/2019-MsZ bez výhrad.

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Záverečný účet mesta Krupina za rok 2018 223 kB [pdf]
  Výkaz o plnení rozpočtu k 31.12.2018 2 756 kB [pdf]
  Poznámky k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018 1 248 kB [pdf]
  Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2018 1 565 kB [pdf]
  Sumarizácia čerpania výdavkov rozpočtu 2018 338 kB [pdf]
  Sumarizácia čerpania príjmov rozpočtu 2018 151 kB [pdf]
  Rekapitulácia DHM za rok 2018 36 kB [pdf]
  Rekapitulácia z inventarizácie DHM za rok 2018 36 kB [pdf]
  Inventarizácia majetku mesta Krupina - tabuľková časť 34 kB [pdf]
  Inventarizácia majetku mesta Krupina - textová časť 41 kB [pdf]

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 6.6.2023, 12:33