Zachovávame dedičstvo genofondu starých Hontianskych odrôd

Mesto Krupina plánuje zachovávať tradičné Hontianske odrody ovocných stromov pre ďalšie generácie a postupne obnovovať ovocný sad na Papuľke. V mesiaci apríl začali zamestnanci Mesta Krupina s prácami na čistení sadu od náletových drevín a odstraňovaní starých a suchých konárov v tomto sade, ktorý sa nachádza na Krupinských Kopaniciach. V spolupráci s Mestskými lesmi, s.r.o. Krupina a s pedagógmi a žiakmi so Základnej školy Jozefa Cígera Hronského, Gymnázia Andreja Sládkoviča a Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Krupine plánujeme na jeseň s výsadbou minimálne 50 mladých stromčekov Čerešní vtáčej, do ktorých budú postupne zaštepené staré odrody čerešní, ktoré sa v minulosti hojne pestovali na Honte. Jedná sa hlavne o Krupinskú Dudečku, Čelovskú chrupku, či iné tradičné lokálne odrody. Postupne by k čerešniam mali pribudnúť aj jablone, hrušky, slivky, dule, oskoruše a iné druhy ovocných stromov.

Cieľom projektu je zapojiť žiakov a študentov našich škôl do obnovy sadu, priblížiť im prácu našich predkov v oblasti ovocinárstva a zachovať čo najviac tradičných odrôd. Práce na obnove sadu budú musieť trvať viac rokov aj s ohľadom na značné poškodenie a vyschnutie väčšieho počtu stromov vplyvom klimatických zmien. Zároveň Mesto Krupina požiadalo občanov mesta o spoluprácu pri mapovaní starých Hontianskych odrôd a zasielanie fotografií, opisu lokalizácií či iné dôležité informácie o týchto stromoch pre vytvorenie databázy tradičných odrôd na emailové adresy mesta Krupina:  krupina@krupina.sk  a ic@krupina.sk.

Ing. Radoslav VAZAN
primátor mesta

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 6.12.2023, 14:00