Začatie prerokovania urbanistickej štúdie obytnej zóny - NEMCOVE ZEME Krupina


Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Začatie prerokovania urbanistickej štúdie obytnej zóny - NEMCOVE ZEME Krupina 38 kB [pdf]
  02 Vlastnícke vzťahy 23 kB [pdf]
  01 Výkres širších vzťahov 263 kB [pdf]
  03 Urbanistický návrh 799 kB [pdf]
  04 Výkres technickej infraštruktúry 150 kB [pdf]
  05 Výkres záväzných regulatívov 1 193 kB [pdf]
  06 Ochranné pásma 811 kB [pdf]
  07 Výkres záberu poľnohospodárskej pôdy 125 kB [pdf]
  Obálka 20 kB [pdf]
  Sprievodná správa-1 202 kB [pdf]

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 6.6.2023, 12:33