Za Mgr. Vladimírom Júdom – poslancom MsZ a kronikárom mesta

  • 28.8.2023
  • 1264x
  •   
Vo štvrtok 24. augusta sme sa rozlúčili s Mgr. Vladimírom Júdom, ktorý nás opustil v nedeľu 20. augusta 2023 vo veku nedožitých 86 rokov života. Obrad viedol ev. a. v. farár Mgr. Miroslav Dubek a za mesto Krupina sa rozlúčil primátor Ing. Radoslav Vazan.

Pán Mgr. Vladimír Júda sa narodil v Krupine v roku 1937 mlynárskej rodine. Po absolvovaní Jedenásťročnej strednej školy vo Zvolene bol prijatý na Vyššiu pedagogickú školu v Banskej Bystrici no z kádrových dôvodov bol ešte pred nastúpením vylúčený zo štúdia, preto rok pracoval ako robotník v cementárni v Banskej Bystrici. Po absolvovaní základnej vojenskej služby nastúpil ako učiteľ základnej školy na Litave, neskôr učil aj na Cerove a v roku 1998 ukončil učiteľskú kariéru na Bzovíku. V roku 1968 absolvoval externé štúdium učiteľstva v odbore prírodopis, zemepis na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Jeho osobnou záľubou bola predovšetkým história. Nepretržite sa venoval skúmaniu bohatých dejín mesta Krupina a takmer 17 rokov vykonával funkciu kronikára mesta (s prestávkou v r. 1996/1997 do r. 2005), a tak dokumentoval a uchovával obraz dejín svojho rodiska pre budúce generácie. Zároveň sa venoval aj zbieraniu materiálov k dejinám mesta a k dejinám evanjelického a. v. cirkevného zboru v Krupine, ktorého bol od malička súčasťou a neskôr i funkcionárom (presbyterom).

Mgr. Júda vďaka výskumu publikoval články o evanjelickom farárovi Dr. Pavlovi Bujnákovi, alebo o Albertovi Mamateyovi, ďalej o krupinských knižniciach, o partizánskych a oslobodzovacích bojoch v meste a pod. Neúnavným získavaním informácií sústredil poznatky o tých, ktorí zahynuli počas I. a II. svetovej vojny. Nasledovníci Mgr. Júdu mohli nadviazať na jeho častokrát priekopnícke výsledky výskumu. Vďaka svojim skúsenostiam pamäti sa stal vynikajúcim oponentom rukopisov najnovšej knihy – Krupina-monografia mesta (1. vyd. 2006 a 2. vydanie z r. 2014).

V rokoch 1998 – 2006 bol členom Mestského zastupiteľstva v Krupine a bol tiež členom mestskej rady, pričom sa aktívne zaujímal o dianie v meste a riešenia rôznych oblastí – v kultúre alebo v oblasti verejného záujmu, napríklad aj počas rekonštrukcie mesta po veľkej povodni v roku 1999.

S manželkou Vierou vychovali syna Vieroslava, ktorý pokračuje v rodinnej tradícii pedagóga a dnes je vysokoškolským učiteľom.

Významný prínos Vladimíra Júdu k poznávaniu dejín jeho rodiska uznalo aj vedenia mesta Krupina a mestské zastupiteľstvo. V roku 2007 sta stal laureátom Ceny primátora mesta Krupina a v roku 2017 Ceny mesta Krupina.

Dr. M. Lukáč

Na fotografii počas slávnostného MsZ v r. 2017 Mgr. V. Júda preberá z rúk primátora Ing. R. Vazana Cenu mesta Krupina. Foto : Lenka Balogová-Dadová

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 18.7.2024, 12:59