Verejné osvetlenie na Priemyselnej ulici

Mesto Krupina v spolupráci so zmluvným partnerom na verejné osvetlenie spoločnosťou VG elektro, s.r.o., zabezpečilo realizáciu 9 ks solárnych svietidiel na časti ulice Priemyselná. Nakoľko sa na riešenom úseku nachádza viacero vzdušných elektrických vedení, kde každé má svoje ochranné pásmo, bolo potrebné umiestnenie jednotlivých stožiarov prispôsobiť tak, aby ochranné pásma boli zachované a zároveň tak, aby bolo zabezpečené dostatočné osvetlenie priľahlej komunikácie. Nové verejné osvetlenie s vyššou svetelnou účinnosťou zvýši viditeľnosť a zníži riziko výpadku osvetlenia, čo prispeje k zníženiu kriminality a zvýšeniu bezpečnosti v cestnej premávke.

Realizáciou osvetlenia nám išlo o komfort hlavne chodcov a cyklistov, ktorí cestu využívajú v skorých ranných a v nočných hodinách na presun do zamestnania.


Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta


Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 8.12.2023, 13:31