V materských školách pribudli nové detské ihriská

Mesto Krupina vyčlenilo z rozpočtu finančné prostriedky na rekonštrukciu detských ihrísk v materských školách v meste Krupina. Materská škola- elokované pracovisko Ivana Krasku 60, obdržala príspevok v hodnote 15 000 € od Mesta Krupina. Materská škola Malinovského 874 obdržala sponzorský dar v hodnote 7000 € od spoločnosti Lind Mobler Slovakia a mesto Krupina spolufinancovalo príspevok v hodnote 8000 €.

Z finančných prostriedkov boli nakúpené do detských ihrísk preliezačky, hracie veže a prvky ktoré podporujú pohyb u detí, ktoré boli na jar tohto roku uvedené do prevádzky a môžu ich deti využívať. Deti materských škôl si budú môcť rozvíjať a zdokonaľovať pohyblivé zručnosti a zdatnosti a prežívať každý deň plný hier.

Týmto by sme sa chceli poďakovať vedeniu firmy Lind Mobler Slovakia za finančný príspevok a podporu detí z materských škôl mesta Krupina.

Ing. Radoslav VAZAN
primátor mesta

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 6.12.2023, 14:00