V Krupine prvýkrát rozkvitli Japonské sakury

V roku 2020 oslávilo Japonsko a bývalé Československo sté výročie od nadviazania diplomatických vzťahov a vzájomných výmen. Predstavitelia Japonska a Slovenskej republiky naplánovali na pripomienku tohto významného jubilea rôznorodé projekty a aktivity tak, aby sa tento pamätný rok oslávil s čo najväčším počtom ľudí, a naďalej tak podporovali a posilňovali puto medzi našimi krajinami.

V rámci kampane „Rozkvitnuté Slovensko” sa na rôznych miestach Slovenskej republiky vysadili stromy sakúr, ktorých kvet sa považuje za japonský národný symbol mieru a prosperity. Sakury alebo Japonské čerešne sú darom od Veľvyslanectva Japonska v Slovenskej republike pri príležitosti 100. výročia bilaterálnych vzťahov.

Mesto Krupina spolupracovalo pri realizácií výsadby sakúr na znak osláv stého výročia nadviazania vzájomných vzťahov medzi našimi krajinami s firmou BROTHER INDUSTRIES s.r.o. SLOVAKIA. V septembri 2020 bolo v meste Krupina vysadených 31 kusov sakúr, ktoré boli situované v rôznych lokalitách mesta. Sakury môžeme vidieť v okolí rieky Krupinica pri futbalovom štadióne, na Svätotrojičnom námestí, za budovou Mestského úradu, na Novom cintoríne, pri Gymnáziu Andreja Sládkoviča a v areáli firmy BROTHER INDUSTRIES s.r.o. SLOVAKIA.

Výsadba Japonských sakúr prispeje k zlepšeniu životného prostredia, zveľaďovaniu zelene v našom meste a zvýši estetickú a funkčnú hodnotu mesta Krupina.

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 21.6.2024, 09:19