V hodnotení hospodárenia obcí, miest a samosprávnych krajov za rok 2020 Krupina obsadila 19. miesto

INEKO - nezávislý inštitút pre ekonomické a sociálne reformy je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti. Pravidelne každoročne už od roku 2006 hodnotí hospodárenie obcí, miest a samosprávnych krajov podľa rozličných ekonomických ukazovateľov, ktoré hovoria o celkovej ekonomickej kondícii každej samosprávy. V poslednom zverejnenom hodnotení za rok 2020 dosiahlo naše mesto krásne 19. miesto spomedzi celkovo 141 hodnotených samospráv miest, čo nás s hodnotením „Výborné finančné zdravie“ s hodnotou 5,3 radí medzi najlepšie hospodáriace mestá na Slovensku. V grafoch sú uvedené hodnoty aj za rozpočtové a príspevkové organizácie mesta, ako aj za všetky dcérske spoločnosti, ktoré zriadilo Mesto Krupina.

Z uvedených údajov je zrejmé, že hospodárime zodpovedne so zverenými finančnými prostriedkami, grantmi, dotáciami, fondmi, plníme si záväzky voči dodávateľom a zároveň aktívne zabezpečujeme čerpanie kapitálového rozpočtu - investičnú výstavbu a rozvoj nášho mesta.

Všetky podrobné informácie o hospodárení nášho mesta, ale aj iných samospráv v rámci Slovenskej republiky, ktoré Vás budú zaujímať sa môžete dozvedieť na internetovej stránke:

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 6.12.2023, 14:00