Uvítanie detí do života

  • 23.6.2022
  • 876x
  •   
Medzi prvé slávnostné chvíle Krupinčana/Krupinčanky – ako občana/občianky mesta patrí uvítanie do života. Vítanie detí do života je významnou udalosťou pre rodičov, rodinných príslušníkov, aj pre nás, ktorí sme sa stali svedkami tejto milej udalosti. Dňa 17.6.2022 sa v obradných priestoroch mesta konala táto milá slávnosť. Túto milú udalosť otvoril primátor mesta Ing. Radoslav Vazan a vo svojom slávnostnom prejave sa prihovoril naším najmenším spoluobčanom, rodičom a všetkým prítomným.

O príjemnú atmosféru sa postarali detičky z materskej škôlky s krátkym kultúrnym programom v podobe básničiek venovaných rodičom a ich ratolestiam. Po slávnostnom príhovore a krátkom kultúrnom programe nasledoval slávnostný akt zápisu do Pamätnej knihy. Do Pamätnej knihy bolo zapísaných 36 detí z toho 20 chlapcov a 16 dievčat narodených do konca roka 2021. Pri tomto slávnostnom obrade primátor mesta obdaroval deti a ich rodičov finančným príspevkom vo výške 200 eur v zmysle schválenej Smernice Mesta Krupina č.1/2021 a hračkou, ktorá potešila každé jedno dieťatko.

Našim najmenším obyvateľom a ich rodičom želáme veľa zdravia, veľa lásky, porozumenia a veríme, že sa im v Krupine bude páčiť.

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 23.2.2024, 13:50