Úprava mestského sadu na Papuľke po zimnom období

  • 04.5.2022
  • 763x
  •   
Stredná odborná škola obchodu a služieb, M.R. Štefánika 8, 963 01 Krupina realizuje projekt v rámci programu: Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK-Klíma).
Pod názvom: Vzdelávaním zvyšujeme povedomie a uskutočňujeme opatrenia v oblasti zmeny klímy Číslo projektu: ACC03P08

V rámci aktivít projektu škola realizovala v spolupráci s partnerom projektu mestom Krupina úpravu mestského sadu na Papuľke po zimnom období. Žiaci SOŠOaS Krupina spoločne s majstrom OV Ing. Jánom Svitkom pomáhali pri ekologickom spracovaní konárov v mestskom ovocnom sade „Papuľka“. Konáre pomocou techniky rozomleli a budú slúžiť ako drevina na úpravu povrchu okolo stromov v ovocnom sade, pomôžu udržiavať vlahu ovocným stromom.

Mgr. Anna Borbuliaková
Foto: Ing. Ján Svitka

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 8.12.2023, 13:31