Tlačová správa INICIATÍVY STREDNÉ SLOVENSKO k zverejnenej štúdii severojužného prepojenia stredného Slovenska

Minulý týždeň v piatok 13. októbra 2023 Ministerstvo dopravy SR zverejnilo štúdiu stredoslovenského severojužného prepojenia medzi rýchlostnou cestou R1, alebo R3. Závery štúdie, ktoré odporúčajú vyriešiť stredoslovenské severojužné prepojenie koridorom vedeným prakticky cez západné Slovensko nemôžeme za žiadnych okolností akceptovať. Štúdia spochybňuje prínosy stredoslovenského severojužného prepojenia rýchlostnou cestou R1, následne na základe toho, že je výrazne konkurenčná pre prakticky západoslovenský koridor R3, navrhnúť jej úplné vyradenie z TEN-T koridorov a cestnej siete. Tento záver neznesie kritéria ani základnej logickej úvahy.

Iniciatíva stredné Slovensko, ktorá vznikla ako združenie miest a obcí stredného Slovenska s legitímnou požiadavkou na rozvoj modernej dopravnej infraštruktúry v našich stredoslovenských regiónoch, považuje závery zverejnenej „štúdie“ za zásadné zlyhanie neuvedených autorov, ktorá naviac neuvádza žiadnu použitú literatúru či relevantný zdroj. Už na prvý pohľad je rozdelenie úsekov a ich nákladová úroveň zjavne manipulovaná v prospech západoslovenského koridoru.

Geografický ústav Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského, Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja, vypracoval v roku 2021 porovnanie severojužného prepojenia medzi rýchlostnou cestou R1 a R3. Zo záverov kvalifikovanej a relevantnej štúdie, ktorú tvorili špičkový odborníci v dopravnej geografie, jednoznačne vplýva, že omnoho väčší prínos má práve varianta rýchlostnou cestou R1. Štúdia Slovenskej akadémie vied, ktorá rieši skutočnú podstatu ako vyriešiť severojužné prepojenie na strednom Slovensku bola ministerstvom dopravy SR ignorovaná. V piatok 13. zverejnená „štúdia“ je v absolútnom rozpore s relevantnou štúdiou SAV.

Zverejnenie tak zásadného materiálu bez rokovaní s príslušnými regiónmi a na záver pôsobenia úradníckej vlády SR, ktorá nemá politický mandát je neprípustné. Dôrazne upozorňujeme, že v strategickom pláne rozvoja dopravy SR 2030, ktorá prešla posudzovaním vplyvov na životné prostredie je vybudovanie stredoslovenského severojužného prepojenia jednou z najdôležitejšou prioritou, ktorá ma nespochybniteľné opodstatnenie a prínos.
Iniciatíva stredné Slovensko bude uvedený problém riešiť s nastupujúcou vládou SR, ktorá má politicky mandát. Budeme žiadať stiahnutie zverejnenej štúdie pre jej zjavné chyby a nedostatky. V rámci programového vyhlásenia vlády SR budeme žiadať, aby bolo jeho predmetom aj nájdenie riešenia pre skutočné stredoslovenské prepojenie severu a juhu.

V Banskej Bystrici 16.10.2023

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 22.4.2024, 13:22