Svätotrojičný stĺp

Výnimočná pamiatka so sochami Immaculaty – Panny Márie, sv. Urbana, sv. Floriána a sv. Rócha. Socha sv. Floriána patrí v Európe medzi prvé barokové sochy svojho typu. Stĺp korunuje vrchol so súsoším Najsvätejšej Trojice – Boh-Otec, Kristus s krížom a Duch svätý v podobe holubice. Súčasné kópie v roku 1982 vyrobili Ondrej Kubovčík a Ladislav Lebedinský. Pôvodný stĺp z roku 1752 od kremnického sochára Dionýza Ignáca Stanetiho je v depozitári Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine. Na stĺpe sú dedikačné a prosebné nápisy, ktoré žiadajú svätcov o ochranu pred ohňom, povodňami, morom i pred všetkých zlým. Erb so symbolmi Božieho Baránka a rytiera na hradbách reprezentuje obyvateľov a samosprávu mesta.

Text: PhDr. Miroslav Lukáč

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 22.9.2023, 13:29