Stavenisko odovzdané - Most cez rieku Krupinica

Najväčšou investičnou akciou na ktorú sa čaká už niekoľko mesiacov je projekt Most cez rieku Krupinica. Dôvodom rekonštrukcie je nevyhovujúci stavebno-technický stav súčasnej konštrukcie – oceľového mostného provizória tzv. „Bailey – Bridge“, ktorá bola ešte v roku 2020 posúdená odborne spôsobilou osobou v odbore statika a ktorého výsledkom bolo ohodnotenie mosta stupňom VI – veľmi zlý a odporučenie na uzavretie mosta pre prejazd vozidiel. Priechodzou zostala len lávka pre peších, ktorá je konštrukčne napojená na hlavnú mostnú konštrukciu. Na základe predloženého statického posudku je most od roku 2020 až dodnes uzavretý.

Súčasťou stavby sú aj preložky káblových vedení umiestnených na telese mosta, bez realizácie ktorých nie je možné začať s asanáciou mostného telesa. Vybavenie povolení a súvisiace uzavretie zmlúv na vykonanie týchto preložiek značne oddialilo samotné zahájenie stavby. V súčasnosti sú potrebné zmluvy uzavreté a vo štvrtok 12.5.2022 sa odovzdalo stavenisko vysúťaženým firmám Viakorp, s.r.o. a EEM Elektromontáže, ktoré idú vykonávať prekládku sieti, asanáciu mosta a výstavbu nového mosta. Predpokladaná doba realizácie je 6 mesiacov a celková cena predstavuje sumu cca 560 tisíc Eur.
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 8.12.2023, 13:31