Srbská delegácia na návšteve v Krupine

  • 10.4.2024
  • 574x
  •   
V utorok 9. apríla mesto Krupina navštívila chargé d'affaires – zástupkyňa mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Srbskej republiky na Slovensku Marija Barlović, spolu s delegáciou zo slovenského mesta Kysáč z Vojvodiny v historickej Báčskej župe. Do týchto častí Európy na dolnú zem sa sťahovali Slováci v rámci Uhorska v 18. storočí a aj Slováci z územia Hontu a okresu Krupina.

Pred mestským úradom boli privítaní primátorom mesta Ing. Radoslavom Vazanom a prednostom MsÚ Krupina Ing. Jánom Šufliarským. Po prijatí v obradných priestoroch mesta primátorom mesta a výmene darov sa hostia zapísali do pamätnej knihy. Neskôr členovia delegácie navštívil Vartovku, kde ich o histórii i o novších dejinách mesta Krupina oboznámil historik múzea dr. M. Lukáč. Po spoločnom obede hostia pokračovali v návšteve Hontianskych Nemiec, ktoré sú družobnou obcou mesta Kysáč. Cieľom tejto cesty bolo oboznámenie sa s činnosťou samosprávy na Slovensku a nadviazanie kultúrnych stykov a hlbšej spolupráce medzi samosprávami Slovenska a Srbska, o čom svedčí aj zloženie delegácie.

Okrem starostov niektorých obcí zo Srbska, to boli predstavitelia školstva, hasičského a záchranného zboru, miestneho odboru Matice slovenskej, ďalej galérie, knižnice, kultúrneho centra v Kysáči, kultúrno-umeleckého spolku, spolku maliarov a ochotníkov, spolku žien, spolku dôchodcov, spolku poľnohospodárov a evanjelických cirkví v Kysáči.

Dr. M. Lukáč

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 12.7.2024, 13:52