Spomienka na 200. výročie narodenia Andreja Braxatorisa Sládkoviča

  • 08.9.2020
  • 1195x
  •   

Spomienka k 200. výročiu narodenia A. Sládkoviča sa zo známych dôvodov v našom meste v pôvodnom termíne v marci 2020 uskutočnila položením vencov k jeho pamätníku v Parku Andreja Sládkoviča, no ďalší slávnostne pripravený program sa v tento deň neuskutočnil. Na začiatku školského roka dňa 4. septembra ju v upravenej podobe zorganizovalo oddelenie kultúry, športu a cestovného ruchu MsÚ v Krupine.

Program sa začal v Parku Andreja Sládkoviča za účasti žiakov, študentov a učiteľov základných a stredných škôl. Pokračoval otvorením výstavy prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ Krupina (výstava Po stopách Sládkoviča) a predstavením 2 nových obrazov: Marína, Andrej Sládkovič a Antónia Júlia Sekovičová od akademickej maliarky Kataríny Vavrovej v Múzeu Andreja Sládkoviča. Posledná časť programu sa ukončila v ev. a.v. kostole, kde bol Andrej Sládkovič pokrstený. Na slávnosti sa zúčastnila aj prapravnučka Karola Braxatorisa – najstaršieho brata Andreja Sládkoviča.

V parku sa prítomným prihovoril primátor mesta Ing. Radoslav Vazan, ktorý okrem iného spolu s viceprimátorkou mesta a riaditeľkou Gymnázia A. Sládkoviča Mgr. Annou Borbuliakovou položili k pamätníku A. Sládkoviča symbolický veniec z kvetov v tvare srdca. Následne i spolu s prednostkou OÚ v Krupine Mgr. Erikou Turanovou zasadili lipu A. Sládkoviča – symbol Slovanov i štúrovcov. V parku zazneli i Sládkovičove verše v podaní absolventa gymnázia Miroslava Ištvána a tvorba žiačky ZŠ JCH Barbory Melichovej. V parku i v ev.a.v. kostole hymnické piesne a niektoré piesne z pera Andreja Sládkoviča interpretovali členovia cirkevného zboru Cantus Carponensis pod vedením Mgr. Anny Ližbetinovej. Múzeum reprezentoval historik PhDr. Miroslav Lukáč, ktorý sa prihovoril žiakom, študentom i hosťom v parku, ďalej v múzeu a historickou prednáškou k životu a dielu Sládkoviča v evanjelickom kostole, v ktorom hostí privítal miestny zborový farár Mgr. Miroslav Dubek evanjelického a.v. cirkevného zboru v Krupine.

M. Lukáč, múzeum
Foto: r65 studio Ing. Milan Ďuroch

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2022. Webové sídlo funguje v testovacej prevádzke. Oficiálne bude spustené dňa 1.9.2021. Posledná aktualizácia stránky: 8.8.2022, 11:55