Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., (SSD) - informácia o zavedení nového formulára

Vážení zástupcovia samospráv,

spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., (SSD) si Vás dovoľuje informovať o zavedení nového formulára, s ktorým sa budú postupne a čoraz častejšie stretávať aj Vaše mestské a obecné úrady.

Ide o prílohu k žiadosti o pripojenie nového odberného miesta elektriny v lokalite, kde je potrebné zo strany SSD rozširovať distribučnú sústavu. Vo väčšine prípadov sa to týka výstavby nových nehnuteľností na ešte nezastavaných plochách bez inžinierskych sietí. Žiadateľ o pripojenie takéhoto plánovaného odberného miesta potrebuje od samosprávy potvrdenie, že lokalita, kde chce stavať, je naozaj určená na výstavbu.

Dôvodom tejto požiadavky je fakt, že sa naša spoločnosť v poslednom období čoraz častejšie stretávala so žiadosťami o pripojenie nehnuteľností v lokalitách, kde to nebolo v súlade s územným plánom samosprávy, prípadne tu samospráva nechcela povoliť výstavbu z iných subjektívnych alebo objektívnych príčin. V takýchto prípadoch sa žiadatelia snažili obísť platnú legislatívu a svoje nehnuteľnosti zlegalizovať dodatočne. Podobným situáciám chce SSD, aj v záujme samospráv, predchádzať. Postupne sa tak na Vás budú obracať vaši obyvatelia, aby ste im potvrdili dokument, v ktorom budete deklarovať, že zamýšľaná stavba je v súlade so zámermi samosprávy. Vzorový formulár nájdete na našej internetovej stránke www.ssd.sk a v prílohe tohto listu.

Zdôrazňujeme, že tento formulár nie je z právneho hľadiska nijako záväzný a žiadnym spôsobom neovplyvňuje územné konanie ani stavebné povolenie dotknutej nehnuteľnosti. Slúži výhradne ako podklad pre SSD za účelom lepšej identifikácie lokalít, v ktorých je potrebné riešiť rozvoj distribučnej sústavy. Úctivo si Vás dovoľujeme požiadať v tejto veci o spoluprácu. V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť:
  • mailom na adrese:  prevadzkovatel@ssd.sk
  • telefonicky prostredníctvom zákazníckej linky:  0850 166 007

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
03. 03. 2022  Ukážka formulára - Potvrdenie od samosprávy 211 kB [pdf]

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 18.7.2024, 12:59