Slávnostné otvorenie zrekonštruovaných atletických zariadení v areáli základných škôl v Krupine

  • 21.12.2022
  • 692x
  •   
V závere roka bola ukončená realizácia veľmi významného projektu, rekonštrukcia atletických zariadení v areáli základných škôl v Krupine. Dňa 12.12.2022 sa slávnostne otvoril zmodernizovaný atletický areál- štvordráhový bežecký ovál s dĺžkou 250 m a rovinkou 130 m, viacúčelové ihrisko s umelým športovým povrchom určené pre volejbal, basketbal, hádzanú/malý futbal, tenis. Vytvorené boli atletické sektory pre skok do diaľky, trojskok, skok do výšky a vrh guľou.

Celkové náklady na rekonštrukciu predstavovali sumu 635.068,26 €. Za to, že sme mohli oficiálne otvoriť tieto nádherné športoviská, Mesto Krupina využilo možnosť získania finančného príspevku z Fondu na podporu športu a realizácia bola podporená sumou 260.928,50 €. Športový areál sa nachádza aj v blízkosti oboch stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý na základe uvedeného schválil spolufinancovanie projektu vo výške 160.783,75 €. Zhotoviteľom tejto realizácie bola spoločnosť Metrostav Slovakia a.s..

Slávnostné prestrihnutie pásky sa konalo za účasti významných hostí. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili a symbolicky pásku prestrihli primátor mesta, Ing. Radoslav Vazan, viceprimátorka mesta Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľ ZŠ J.C. Hronského Mgr. Július Gálik, bývalá vedúca oddelenia výstavy Ing. Jaroslava Uramová a za zhotoviteľa Ing. Matúš Mačej.

Všetkým prítomným hosťom, ďakujeme za ich vzácnu prítomnosť. Na túto rekonštrukciu sa čakalo dlhé roky, a ňou sa vytvorili ideálne športové podmienky na všestranné športové využitie pre školy, športovcov a širokú verejnosť.

Foto: Ing. Milan Ďuroch - www.r65studio.sk

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 2.10.2023, 15:50