Slávnostné otvorenie atletickej dráhy

  • 10.8.2022
  • 444x
  •   
V sobotu 6. augusta sa v rámci športového podujatia Rozbehajme Krupinu uskutočnilo slávnostné otvorenie novej atletickej dráhy. Moderátor podujatia privítal prítomných hostí. Prvý sa prihovoril primátor mesta Krupina Ing. Radoslav Vazan, ktorý stručne pripomenul históriu prvej stavby futbalového ihriska na tomto mieste a vznik atletického oddielu, ďalej pri stavbe modernej atletickej dráhy zdôraznil podporu zo strany Slovenského atletického zväzu (SAZ), poslancov Mestského zastupiteľstva v Krupine a poďakoval všetkým zainteresovaným. Stručne sa prihovoril aj prezident Slovenského atletického zväzu dr. Peter Korčok, s ktorým spolupracoval generálny sekretár SAZ Ing. Vladimír Gubrický.Za zvolenskú pobočku firmy Strabag, s.r.o. Bratislava sa mal zúčastnil Ing. Jaroslav Hejtmaník, pričom ho zastúpil stavbyvedúci Ing. Daniel Kohút, ktorý priamo dohliadal na priebeh celej stavby v Krupine. Napokon význam dráhy pre rozvoj atletiky vyzdvihol Mgr. Július Korčok, riaditeľ podujatia Rozbehajme Krupinu.

Všetci spoločne prestrihli pásku a pozdvihli čašu šumivého vína na vydarené dielo a úspechy všetkých tých, ktorí na dráhe budú štartovať. O niekoľko minút nový povrch dráhy vyskúšali prví účastníci podujatia. Okrem atletickej dráhy s modernými polyuretánovými povrchmi (tartan) s dĺžkou 400 m (4 dráhy na ovále a 6 dráh na šprintérskej rovinke) boli vybudované atletické sektory a nové hracie prvky a doplnky zariadenia ihriska (štartovacie bloky v počte 6 ks na šprintérskej rovinke, atletické sektory pre skok do diaľky, trojskok, skok do výšky, hod oštepom, vrh guľou a hod diskom). Stavba bola realizovaná podľa projektovej dokumentácie firmy DEALS MANAGEMENT, a.s. Trenčín. Stavba sa začala 31. augusta 2021 a bola ukončená 15. júla 2022. Celkový náklad stavby atletickej dráhy bol 528 520,66 EUR, pričom 200 000,- EUR mesto získalo ako nenávratnú dotáciu od Slovenského atletického zväzu.

Dr. M. Lukáč

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Webové sídlo funguje v testovacej prevádzke. Oficiálne bude spustené dňa 1.9.2021. Posledná aktualizácia stránky: 4.2.2023, 15:25