Slávnostné otváranie školského roka 2021/2022

Základné a stredné školy v meste Krupina opäť otvárajú svoje brány. Do školských lavíc zasadne úplne prvý raz 97 detí – prvákov základných škôl. Dúfame, že situácia z minulého roka by sa už opakovať nemala a školy sa už plošne z dôvodu pandémie zatvárať nebudú. Pán primátor mesta Ing. Radoslav Vazan, bol osobne privítať prváčikov oboch základných škôl mesta. Základná škola J.C. Hronského privítala 52 prváčikov a otvorila 3 triedy a na Základnú školu E.M. Šoltésovej nastúpilo 45 prváčikov a otvorili sa 2 triedy. Primátor mesta sa prihovoril nielen prváčikom, ale aj im rodičom a pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom oboch škôl. Poďakoval sa rodičom žiakov, ktorí dôverujú našim základným školám a zverili svoje deti do 1. ročníka. Prváčikom poprial veľa úspechov pri učení a podaroval im knižku a sladkú odmenu.

Základná škola J.C. Hronského cez leto nezaháľala a realizovali sa investičné akcie- rekonštrukcia školskej jedálne, schodisko, biologická učebňa a detské ihrisko. Vynovené priestory jedálne základnej školy J.C. Hronského skvalitnilo podmienky stravovania a pracovné podmienky pre kuchárky. Teší nás snaha školy skvalitňovať prostredie školy a tým zvyšovať komfort žiakov. Detské ihrisko napomôže deťom základnej školy rozvíjať a zdokonaľovať pohyblivé zručnosti a zdatnosti a prežívať každý deň plný hier.

„Všetkým pedagogickým ako i nepedagogickým zamestnancom do nového školského roka želám veľa tvorivých síl a trpezlivosti. Veríme, že sa Vám aj napriek súčasnej znepokojujúcej situácii podarí naďalej odovzdávať mladej generácii vedomosti a hodnoty potrebné na trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti a našej krajiny.“ – Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta.
Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 8.12.2023, 13:31