Rodný dom Andreja Sládkoviča

Malá meštianska architektúra, trojpriestorová stavba pravdepodobne z 18. storočia, v 19. storočí prefasádovaná. Počas II. sv. vojny bola bombardovaním poškodené predná časť domu a strecha. Dom v prvej polovici 19. storočia vlastnil Ondrej Braxatoris, evanjelický učiteľ a organista a jeden z prvých historikov mesta. V tomto dome s dvoma manželkami vychoval 12 detí (a ďalších 5 zomrelo v útlom veku). Prvý bol Karol Braxatoris, neskôr štúrovský básnik, ďalší Daniel Braxatoris geometer, rytec a neskôr poštový úradník v Dudinciach. Najvýznamnejší z nich je Andrej Sládkovič, štúrovský básnik, autor nesmrteľnej Maríny a Detvana. Od roku 1970 je tu pamätná tabuľa, ktorá označuje stavbu ako jeho rodný dom.

Text: PhDr. Miroslav Lukáč

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 22.9.2023, 13:29