Revitalizácia Geschwindovej záhrady ruží

  • 21.12.2021
  • 503x
  •   
V areáli Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine bola minulý rok realizovaná obnova múrika a oplotenia Geschwindovej záhrady ruží. V tomto roku mesto Krupina realizuje ďalší projekt s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja – Revitalizácia Geschwindovej záhrady ruží v rámci podpory určenej na regionálny rozvoj a rozvoj cestovného ruchu v BBSK. Firma GreenMamba, s.r.o. z Lučatína realizovala výsadbu rastlín do pripravenej plochy (hnojenie, osadená mulčovacia textília), ďalej výsadbu stálo zelených krov, ktoré doplnili rad už jestvujúceho živého plota z krušpánu, ďalej realizovala osadenie cortenových tabúľ s nápismi – menami ruží, ako aj veľkej tabule s informáciami o záhrade a práci (vrátane portrétu) šľachtiteľa ruží Rudolfa Geschwinda, ktorý pôsobil a žil v Krupine, ktoré realizoval umelecký kováč Jozef Uhrecký z Hrochote.

Plochy v bezprostrednej blízkosti ruží boli zvýraznené makadamovým štrkom a dve výškovo rozdielne úrovne záhrady boli prepojené osadenými schodmi z prírodného kameňa. V lete by mala najväčšiu plochu záhrady zaberať kvetinová lúka. Záhrada bude doplnená lavičkou a umelým osvetlením. Projekt sa realizoval vo výške 14 297,64 EUR, pričom dotácia z BBSK vo výške 8 500,- EUR bola doplnená z rozpočtu mesta Krupina vo výške 5 797,46 EUR.

Pri tvorbe projektu spolupracovali pracovníci oddelenie projektového manažéra, ďalej oddelenia kultúry, cestovného ruchu a športu a oddelenie výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja MsÚ v Krupine.

Dr. M. Lukáč, Mgr. K. Jankovičová

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 2.10.2023, 15:50