Rekonštrukcia ulice Dionýza Štúra v Krupine

Ďalšou významnou investíciou v meste je „Rekonštrukcia ulice Dionýza Štúra v Krupine“, ktorej predmetom je oprava zlého stavebno-technického stavu asfaltovej cesty, vrátane poškodených a nefunkčných častí dažďovej kanalizácie. Asfaltový kryt riešenej cesty je značne poškodený a narušený viacerými rozkopávkami vykonanými v minulosti.

Uskutočnenie tejto rekonštrukcie bude mať značný vplyv na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ako aj bezpečnosti chodcov na ulici nachádzajúcej sa v širšom centre mesta. Samotná cena diela predstavuje sumu viac ako 215 tis. Eur, čo je tiež značný finančný nárast oproti sume schválenej v rozpočte mesta na rok 2022 na jej uskutočnenie. Samotné odovzdanie staveniska je naplánované na začiatok júna 2022.
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 8.12.2023, 13:31