Rekonštrukcia ďalšej ulice v našom meste ukončená

V letných mesiacoch tohto roka sa realizovala rekonštrukcia ulice Dionýza Štúra. Miestna komunikácia si vyžadovala rozsiahlu rekonštrukciu, preto sme pristúpili k jej rekonštrukcii z vlastných zdrojov. Rekonštrukcia sa týkala opravy zlého stavebno-technického stavu asfaltovej cesty, vrátane poškodených a nefunkčných častí dažďovej kanalizácie. Po výmene verejného vodovodného potrubia na časti ulice Dionýza Štúra, Mesto Krupina pristúpilo ku kompletnej rekonštrukcii cesty.

V rámci zákazky, ktorú realizovala spoločnosť VIAKORP, s.r.o., boli ako prvé vykonané práce na oprave a dobudovaní jednotlivých odvodňovacích prvkov a zariadení. Súbežne bol odfrézovaný poškodený asfaltový kryt vozovky, pričom získaná asfaltová drť bola využitá na vyspravenie ciest v extraviláne mesta. Po uskutočnení týchto prác bol na celom riešenom úseku cesty zrealizovaný nový asfaltový povrch. Celková hodnota zrealizovaného diela je 215 897,28 Eur. Komplexná rekonštrukcia tejto cesty prinesie nielen nový kvalitný povrch ale i vyššiu bezpečnosť a komfort pre chodcov a vodičov.

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 8.12.2023, 13:31