Rekonštrukcia chodníkov v meste

Maturanti Gymnázia Andreja Sládkoviča a Strednej odbornej školy obchodu a služieb kráčali na svoju veľkú skúšku už po vynovenom chodníku pred budovou školy. Ten bol zrekonštruovaný spolu s chodníkom na Ulici ČSA vďaka podpore z Integrovaného operačného programu prostredníctvom Verejno – súkromného partnerstva Hontiansko – Dobronivkské v sume 100 000 €. Hlavným cieľom investičnej akcie bolo zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti verejných služieb v centre mesta, ktoré je atakované intenzívnou automobilovou a tranzitnou dopravou využívajúcou hlavnú komunikáciu I/66.

Stavebné práce za takmer 162 000 € realizovala prievidzská spoločnosť AGRICOLO, s. r. o. v priebehu mesiacov apríl až máj. Okrem obnovy asfaltových povrchov a obrubníkov boli na Ulici M. R. Štefánika inštalované aj estetické bariéry, ktoré zamedzia vstup chodcov na komunikáciu najmä v kritických miestach pred Základnou školou E. M. Šoltésovej, ZUŠ a pri autobusovej zastávke. Popri betónovom oplotení areálu základnej školy vznikol záhon s vysadenou zeleňou, ktorý esteticky doplnil zrekonštruovaný povrch chodníka. Na Ul. ČSA spočívala rekonštrukcia chodníka vo výmene asfaltového povrchu za povrch zo zámkovej dlažby a došlo aj k výmene cestných obrubníkov. Pri prevádzke zmrzliny boli osadené bariéry z kovaného materiálu a použité boli aj prvky zelenej infraštruktúry, ktoré by mali zabezpečiť čiastočné zníženie negatívneho vplyvu hluku, emisií a prachu na obyvateľov. V rámci oboch chodníkov sa stavebnou úpravou vyriešila aj bezbariérovosť použitím znížených obrubníkov a zabudovaním prvkov pre nevidiacich a slabozrakých. Výsledkom zrealizovaných prác sú chodníky vo vyhovujúcom technickom stave, ktoré vytvárajú podmienky na bezpečný presun obyvateľov mesta a jeho návštevníkov medzi jednotlivými školskými zariadeniami, službami a zamestnaním. Mesto Krupina má záujem v budúcnosti pokračovať v rekonštrukcii najviac využívaných a poškodených chodníkov v prípade získania finančných prostriedkov z externých zdrojov.


Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 23.2.2024, 13:50