Registrácia chovov ošípaných, kde sa chová 1 ošípaná - usmernenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen (ďalej len ,,RVPS'') Vám podľa § 8, ods. 3, písm, al) a an) zákona č. 39/2007 Z.z. o Veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vydala usmernenie v súvislosti s registráciou chovov ošípaných, v ktorých je chovaná minimálne jedna ošípaná.

Dňa 6. novembra 2018 vydala Európska komisia (EÚ) Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa niektorým členským štátom udeľuje výnimka ustanovená v článku 3, ods. 2 smernice Rady 62/102/EHS o identifikácii a registrácii zvierat. (ďalej len „VRK 2018/1669“). Podľa čl.1 VRK 2018/1669 sa uvádza, že výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, udelená rozhodnutím 2006/80/ES sa pre vymenované Členské štáty vrátane Slovenskej republiky  RUŠÍ

Všetky chovy ošípaných - teda aj tie, ktoré chovajú  len jeden kus ošípanej  pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa tejto legislatívy registrované.

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 6.6.2023, 12:33