E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Prosba o podporu pre rodinu vo výnimočne ťažkej životnej situácii

Vážení spoluobčania,

Mesto Krupina zriadilo transparentný účet na podporu rodiny postihnutej 

neobvykle mimoriadnou udalosťou - požiarom rodinného domu

JÁN a MARTA CIBUĽOVCI.


Dobrovoľný príspevok v rámci vašich možností prosíme vložte

na číslo účtu:  SK86 0200 0000 0044 5718 5453

variabilný symbol: 21052021

V mene postihnutej rodiny vopred ďakujeme za pomoc
a veríme, že spoločnými silami im pomôžeme zmierniť toto ťažké obdobie.


Ing. Radoslav Vazan
primátor mestaHORE