Práce na rekonštrukcii atletických zariadení v areáli základných škôl v Krupine sa začali

Potešiteľnou správou pre naše mesto, ale hlavne pre naše základné a stredné školy je, že sme boli úspešní so žiadosťou v rámci výzvy Fondu na podporu športu. Predložená žiadosť s názvom „Rekonštrukcia atletických zariadení v areáli základných škôl v Krupine“ bola podporená sumou 260 928,50 €, ktorá predstavuje 50% celkových nákladov na investičnú akciu. Jej dofinancovanie je zabezpečené z rozpočtu Mesta Krupina a rozpočtu BBSK zhodne po 25%. Rekonštrukcia sa týka poslednej neobnovenej časti rozsiahleho školského areálu. Mesto Krupina uzavrelo zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom Metrostav Slovakia a.s. a aktuálne prebiehajú práce na obnove atletickej dráhy, atletických sektorov a dobudovanie ihriska na loptové hry.

Veríme, že práce budú prebiehať podľa harmonogramu, a že táto investícia bude znamenať veľký prínos a zlepšenie podmienok na športovanie pre naše základné a stredné školy a hlavne pre výchovu nových športových talentov v našom meste.

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 6.12.2023, 14:00