Poslanci BBSK podporili okres Krupina aj v roku 2021

  • 26.11.2021
  • 284x
  •   

Poslanci BBSK vyčlenili finančné prostriedky podporujúce rôzne kultúrne a športové aktivity v okrese Krupina aj v roku 2021. V rámci podporených projektov bolo v okrese Krupina prerozdelených 30 850 € a to na akcie realizujúce sa vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti v zmysle VZN BBSK č.25/2014. Vďaka podpore Banskobystrického samosprávneho kraja môžu športové kluby- TJ ŠK Krupina, MFK Strojár Krupina, OZ Atletický klub Krupina pôsobiace v meste, realizovať nákup športového vybavenia v hodnote od 1000 € do 1500 € pre svojich členov. K ďalším podporeným projektom v rámci mesta Krupina patrili aj žiadosti JDS, Mestská organizácia Krupina a SVETLO Krupina, n.o, ktoré sú zamerané na podporu seniorov v našom meste.

Mesto Krupina získalo dotáciu na realizáciu nápisu #KRUPINA, ktorý prispeje k vytvoreniu pocitu spolupatričnosti a príslušnosti miestnych obyvateľov k svojmu mestu a zároveň bude ďalšou turistickou atraktivitou pre návštevníkov. Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu, ktorú zapríčinila celosvetová pandémia boli pozastavené dotácie pridelené na kultúrne a hromadné podujatia. Preto mnohé podporené projekty neboli zrealizované. Veríme, že budúci rok sa situácia zlepší a budeme sa môcť stretnúť pri rôznych príjemných kultúrnych a spoločenských podujatiach.

V mene všetkých úspešných žiadateľov sa chceme poďakovať Banskobystrickému samosprávnemu kraju za finančnú podporu a menovite poslancom Ing. Radoslavovi Vazanovi a Mgr. Marošovi Skopalovi, ktorí svojou podporou pomáhajú okresu Krupina.

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2022. Webové sídlo funguje v testovacej prevádzke. Oficiálne bude spustené dňa 1.9.2021. Posledná aktualizácia stránky: 4.7.2022, 14:04