Poskytnutie územnoplánovacej informácie

Mesto Krupina upozorňuje všetkých vlastníkov pozemkov a potencionálnych stavebníkov na území mesta Krupina na možnosť, aby si pri príprave svojich stavebných zámerov na pozemkoch resp. iných zámerov (napr. kúpe či predaji nehnuteľnosti alebo pred prípravou akejkoľvek zásadnej stavebnej činnosti) požiadali o vydanie územnoplánovacej informácie, z dôvodu, aby ich pripravovaný zámer nebol v rozpore s platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta Krupina a mali základné informácie pre zabezpečenie dokumentácie pre územné rozhodnutie alebo projektu stavby v zmysle stavebného zákona (§ 27 ods.6) a ostatných súvisiacich predpisov.

Časť informácií môžete získať zo zverejnených informácií v sekcii Mesto Krupina - Územný plán mesta. Avšak vzhľadom na rozsah územnoplánovacej dokumentácie Vám odporúčame využiť možnosť získania územnoplánovacej informácie písomne na príslušnom oddelení. Mesto Krupina zabezpečuje agendu týkajúcu sa vybavenia žiadostí o vydanie územnoplánovacej informácie prostredníctvom Oddelenia výstavby, ŽP a RR a architekta mesta. Na vydanie územnoplánovacej informácie sa nevzťahuje úhrada správneho poplatku, vydáva sa bezplatne.

Postup na vybavenie žiadosti:

1. Žiadateľ podá v podateľni Mestského úradu v Krupine alebo doručí písomnú žiadosť (tlačivo žiadosti je prístupné nižšie alebo v sekcii  Občan - Tlačivá a žiadosti)

2. Referent na podklade podanej žiadosti spracuje v súčinnosti s architektom mesta územno-plánovaciu informáciu v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie mesta Krupina a ďalších súvisiacich územnoplánovacích podkladov, prípadne iných koncepcií.

Územnoplánovacie informácie sa poskytujú aj osobne počas stránkových hodín na Oddelení výstavby, ŽP a RR u odborného referenta.

Kontaktné osoby:

Angela Antalová, odborný referent oddelenia výstavby, ŽP a RR
email: antalova@krupina.sk
tel.: 0918370446

Ing. arch. Ľubomír Lendvorský
email: lenarch@azet.sk
tel.: 0905636659

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
07. 05. 2019  Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie 27 kB [pdf]

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 5.6.2023, 12:11