Poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta Krupina v roku 2021

Mesto Krupina aj v roku 2021 vyčlenilo v rozpočte Mesta finančné prostriedky na poskytnutie dotácií. Tieto finančné prostriedky Mesto v uplynulom roku poskytlo na základe Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Krupina právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Krupina, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta Krupina.

Celková suma dotácií bola vyčerpaná vo výške 40 311,29 €. V rámci prerozdelenia dotácií bolo na základe žiadostí podporených niekoľko občianskych združení a neziskových organizácií na podporu projektov rôzneho charakteru a zamerania. Dotáciami na podporu, rozvoj a záujmové činnosti v meste boli na základe žiadostí podporené športové kluby a mládežnícke kluby pôsobiace v meste, občianske združenia, ktoré podporujú rozvoj cestovného ruchu v meste, školy a školské zariadenia a poskytovatelia sociálnych služieb v meste.

Mesto tak podporilo športy ako futbal, volejbal, tenis a atletiku. Dotácie smerovali okrem športu aj do oblasti školstva, kultúry i sociálnej sféry. Taktiež sa vďaka týmto peniazom uskutočnilo v našom meste viacero obľúbených podujatí.


OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 8.12.2023, 13:31