Poďakovanie Dni mesta Krupina 2024

  • 05.6.2024
  • 322x
  •   
S veľkou radosťou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí prispeli k úspešnému zvládnutiu osláv Dní mesta Krupina 2024. Vaša spolupráca, úsilie a nadšenie nám pomohli vytvoriť nezabudnuteľné podujatie plné radosti, kultúry a spoločenskej súdržnosti.

Máme za sebou ďalší úspešný a mimoriadne vydarený XVI. ročník najväčšieho kultúrno-spoločenského podujatia v našom meste "DNÍ MESTA KRUPINA". Dovoľte mi sa zo srdca poďakovať predovšetkým všetkým podporovateľom, sponzorom, ktorí toto úžasné podujatie podporili finančne, alebo materiálne. A nebolo ich málo. Rovnako ďakujem zo srdca všetkým zamestnancom Mestského úradu v Krupine, ktorí pomáhali pri organizovaní jednotlivých podujatí, starostlivosti o čistotu, aby nič nikde nechýbalo a všetko klapalo najmä pri materiálno- technickom zabezpečení, členom našich troch poľovníckych združení za vynikajúce guľáše, ďalej členom Dobrovoľného Hasičského zboru mesta, príslušníkom Policajného zboru a všetkým dobrovoľníkom a šikovným ľuďom, ktorí priložili ruku k dielu.

Veľké poďakovanie patrí aj našim obyvateľom a návštevníkom za ich účasť a pozitívnu energiu, ktorú priniesli do nášho mesta. Vaša prítomnosť a podpora sú pre nás nesmierne dôležité a vážime si, že ste s nami oslávili tento významný okamih. Teším sa na stretnutie na XVII. ročníku!!!

ĎAKUJEME.

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 12.7.2024, 13:52