Plynová kotolňa Základnej školy J. C. Hronského v Krupine

Tak ako sa avizovalo, kotolňa v Základnej škole J.C. Hronského potrebovala nevyhnutnú rekonštrukciu plynovej kotolne. Mesto ako zriaďovateľ škôl vyčlenilo finančné prostriedky na opravu plynovej kotolne. Po schválení použitia finančných prostriedkov poslancami a po splnení všetkých povinností vyplývajúcich zo zákona o verejnom obstarávaní a výbere dodávateľa Mesto začalo s rekonštrukciou.

Dodávateľ sa pustil do práce s plným nasadením, doniesol nové kotle, demontoval staré zariadenia, ale hlavne nastavil všetky procesy tak, aby škola mohla fungovať bez obmedzenia. Predmetom zákazky boli stavebné práce pri rekonštrukcii kotolne pre potreby výroby tepla pre vykurovanie a prípravu TÚV v objekte základnej školy J. C. Hronského v Krupine. Stavba je umiestnená v existujúcom objekte bez zmeny účelu využitia priestorov. V pôvodnej kotolni sa vymenia kotle a časť technológie tak, aby bola zabezpečená plynulá a spoľahlivá výroba a dodávka tepla pre objekt.

Zhotoviteľom stavby je v zmysle uzavretej zmluvy o dielo spoločnosť REMONTA, spol. s r.o., Zvolenská Slatina a jej celková hodnota je 69 109,31 Eur.


Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 18.7.2024, 12:59