Oznam Mestského bytového podniku, s.r.o. Krupina

  • 23.6.2022
  • 78x
  •   

Mestský bytový podnik, s.r.o.,
prevádzkovateľ verejného vodovodu v extraviláne mesta Krupina,

oznamuje odberateľom vody, ktorí majú neuhradené faktúry v súvislosti s dodávkou vody z verejného vodovodu, že im bude prerušená dodávka vody až do zaplatenia faktúr. Znovuzapojenie bude spoplatnené v zmysle zverejneného cenníka.

Ing. Ľubica Machovičová


Mestský bytový podnik, s.r.o.
Svätotrojičné námestie 20
963 01 Krupina
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2022. Webové sídlo funguje v testovacej prevádzke. Oficiálne bude spustené dňa 1.9.2021. Posledná aktualizácia stránky: 4.7.2022, 14:04