Oznam Mesta Krupina - Zmeny a doplnky č. 2 k Územnému plánu mesta Krupina

  • 09.9.2022
  • 207x
  •   
Mesto Krupina na základe zámeru nových investičných akcií pripravuje Zmeny a doplnky č. 2 k Územnému plánu mesta Krupina. V tejto súvislosti vyzývame občanov, ktorým vznikla potreba zmeny funkčného využitia plochy oproti pôvodnému územnému plánu, aby svoje požiadavky adresovali na Oddelenie výstavby životného prostredia a rozvoja mesta Mestského úradu v Krupine  do 30.09.2022.  Po posúdení opodstatnenosti požiadaviek občanov v Komisii rozvoja mesta budú akceptovateľné požiadavky zaradené do materiálov na spracovanie Zmien a doplnkov č. 2 k Územnému plánu mesta Krupina.
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2022. Webové sídlo funguje v testovacej prevádzke. Oficiálne bude spustené dňa 1.9.2021. Posledná aktualizácia stránky: 30.9.2022, 14:11