Osobnosti mesta na slávnostnom Mestskom zastupiteľstve v Krupine počas Dní mesta Krupina

  • 06.6.2023
  • 1046x
  •   

15. ročník Dní mesta Krupina v piatok vyvrcholil viacerými udalosťami – vernisážou v Múzeu A. Sládkoviča v Krupine, ktorá bola venovaná 120. výročiu organizovaného športu v meste Krupina a najmä Slávnostným mestským zastupiteľstvom o 17.00 hod. v Kine kultúra, ktoré bolo spojené s udelením ocenení Cena primátora mesta a Cena mesta Krupina. Po úvodných slovách prítomných privítal primátor mesta Ing. Radoslav Vazan a pripomenul význam športu a osobností, ktoré sa venovali výchove mládeže. Potom nasledovalo oceňovanie osobností. Cenu primátora mesta si postupne prevzali Mgr. Marek Janek a PaedDr. Oľga Kvasová, a to najmä za športové úspechy v chôdzi (M. Janek) a v triatlone a duatlone (O. Kvasová). Cenu mesta Krupina si prišli prevziať MUDr. Peter Spurný a MUDr. Július Korčok, a to za dlhoročnú prácu v zdravotníckom sektore a starostlivosť o krupinských pacientov. Cenu mesta Krupina in memoriam udelilo MsZ v Krupine Jánovi Klimkovi a ďalej Leonardovi Lendvorskému, a to za prácu v atletickom klube a príprave mladých športovcov, ktorí reprezentovali nielen Krupinu a Slovensko, ale dostali sa aj na medzinárodné súťaže či na olympiádu. Cenu za už zosnulých ocenených si prišli prevziať pani Marta Lendvorská so synom Leonardom a pani Mária Klimková s vnučkou. Po predaní diplomu, daru a kvetov či plakety, sa ocenení a ich zástupcovia zapísali do Pamätnej knihy mesta Krupina a krátko poďakovali a zaspomínali na roky svojho pôsobenia v Krupine a na svojich blízkych.

Dr. M. Lukáč

Ocenenia:

Pánovi Leonardovi Lendvorskému udelilo Mestské zastupiteľstvo v Krupine  Cenu mesta Krupina in memoriam za organizátorskú a trénerskú činnosť v atletickom oddiele v Krupine a za dosiahnuté trénerské úspechy v atletike na regionálnej, národnej úrovni s presahom na medzinárodnú scénu.

Pánovi Jánovi Klimkovi udelilo Mestské zastupiteľstvo v Krupine  Cenu mesta Krupina in memoriam za organizátorskú a trénerskú činnosť v atletickom oddiele v Krupine a za dosiahnuté trénerské úspechy v atletike na regionálnej a národnej úrovni s presahom na medzinárodnú scénu.

MUDr. Júliusovi Korčokovi udelilo Mestské zastupiteľstvo v Krupine  Cenu mesta Krupina za dlhoročnú obetavú prácu v zdravotníckom sektore a za neúnavnú starostlivosť o pacientov v meste Krupina.

MUDr. Petrovi Spurnému udelilo Mestské zastupiteľstvo v Krupine  Cenu mesta Krupina za dlhoročnú obetavú prácu v zdravotníckom sektore a za neúnavnú starostlivosť o pacientov v meste Krupina.   

PaedDr. Oľge Kvasovej udelil primátor Ing. R. Vazan  Cenu primátora mesta Krupina za úspešnú reprezentáciu Krupiny i Slovenska v triatlone a duatlone a  za dosiahnuté úspechy v regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni.

Mgr. Marekovi Janekovi udelil primátor Ing. R. Vazan  Cenu primátora mesta Krupina za úspešnú reprezentáciu mesta Krupina a Slovenska v atletike – chôdzi a za dosiahnuté úspechy na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni.

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 22.4.2024, 13:22